Over de Stichting

Speerpunten:

  • Actieve organisatie voor het cultureel ondernemerschap.
  • Bijeenkomsten voor professionals roulerend door de regio.
  • Co-creation door de kunstensector en de creatieve industrie.
  • Centrum voor actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst.
  • Springplank voor talent door manifestaties en exposities.
  • Projecten i.s.m culturele partners.
  • Trefpunt voor onderwijs, talent en vernieuwing d.m.v samenwerking.
  • Plaats voor reflextie op het gebied van cultuurbehoud en diversiteit.
  • Aanspreekpunt voor regionale en landelijke samenwerking.