Hidde van der Ploeg

Tweemaal nam Hidde van der Ploeg deel aan de atelierroute en zo’n acht jaar functioneerde hij als public relations functionaris. In zijn eerste jaar verzorgde hij tweemaal een korte reeks workshops over computerkunst (tegenwoordig omschreven als videokunst) waaraan met name werd deelgenomen door veel leden van de stichting.
Als gepensioneerd journalist van NRC-Handelsblad onderbouwt hij nu veel van zijn bijdragen aan de beeldende kunst met literaire getinte teksten. Zijn uitgebreide blog ‘hiddevanderploegstories’ biedt daarvan talrijke interessante voorbeelden. Dit alles zonder enige commerciĆ«le intentie, maar wel met behoud van alle rechten op beeld en tekst!