Alexe Hartman

NL
Graag verwonder ik me over alles wat ik zie en ervaren mag. Als het even kan, leg ik het vast op beeld, in woorden of op doek om die verwondering op ieder gewenst moment terug te kunnen halen. Ik ben altijd al geïnspireerd geweest door een combinatie van vorm, kleur, structuur, een lijnenspel en de onderlinge verhoudingen. Overal waar ik kom, kunnen mij dingen (groot en vaak klein) opvallen die een ander soms niet eens heeft gezien. De soms imperfecte perfectie van de natuur, een voorwerp, dier, mens en gebouw of kortweg een voorbijgekomen emotie kunnen worden teruggevonden in mijn werk.

EN
I love to marvel at everything I see and experience. Whenever possible, I capture it on film, in words or on canvas to be able to recall that wonder at any time. I have always been inspired by a combination of form, colour, structure, a play of lines and the relationships between them. Everywhere I go, I can notice things (big and often small) that sometimes another person has not even seen. The sometimes imperfect perfection of nature, an object, animal, human and building or, in short, a passing emotion can be found in my work.


FR
J’aime m’émerveiller de tout ce que je vois et de tout ce que je vis. Chaque fois que cela est possible, je l’immortalise sur film, en mots ou sur toile afin de pouvoir me souvenir de cet émerveillement à tout moment. J’ai toujours été inspirée par une combinaison de formes, de couleurs, de structures, de jeux de lignes et de relations entre elles.
Partout où je vais, je peux remarquer des choses (grandes et souvent petites) qu’une autre personne n’a parfois même pas vues. La perfection parfois imparfaite de la nature, d’un objet, d’un animal, d’un être humain, d’un bâtiment ou, en bref, d’une émotion passagère se retrouve dans mon travail.