Organisatie

De kunstclub ‘Kunstenaars Blaricum’ verenigt bijna 70 kunstenaars. Er wordt jaarlijks een Atelierroute georganiseerd, lokaal worden de belangen van kunstenaars behartigd en er wordt gewerkt aan onderlinge samenhang en uitwisseling.

Kunstenaars Blaricum werkt volgens het principe ‘voor elkaar en met elkaar’ met als doel dat de aangesloten kunstenaars betrokken zijn en de organisatie van de activiteiten verdeeld wordt over de leden.

U kunt zich aansluiten als u woont en/of werkt als kunstenaar in Blaricum.

Na aanmelding wordt u als kunstenaar deelnemer van de Stichting kunst en cultuur Blaricum. 
Heeft u een vraag die niet via deze website wordt beantwoord? Stuur ons een mail.

Er bestaan goede banden met de Dooyewaard Stichting. Deze Stichting is vernoemd naar de gebroeders Jacob en Willem Dooyewaard die in de eerste helft van de twintigste eeuw een vooraanstaande plaats innamen binnen de Larense en Blaricumse school van schilders.

Na het overlijden in 1995 van Jacoba Dooyewaard, de weduwe van Willem, ontving de Stichting een werkkapitaal waarmee nu 5 historische Blaricumse ateliers worden behouden en het Dooyewaard kunstenaars stipendium in het leven is geroepen.

BewarenBewaren

BewarenBewaren